Zaznacz stronę

Fundacja Polska360

prezentuje

 

Historia jednej piosenki

oraz wspomnień Bohatera

edycja 2021

O projekcie

„Historia jednej piosenki oraz wspomnień Bohatera” to projekt zorganizowany przez Fundację Polska360. Przedsięwzięcie realizowane jest online, zatem może się z nim zapoznać każdy w dowolnym momencie i miejscu. Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi cykl audycji muzycznych, przybliżających pięć znanych polskich pieśni i piosenek patriotycznych. W każdym odcinku widzowie poznają historię utworu i losy jego twórców. Cykl przybliża odbiorcom twórczość patriotyczną polskich artystów na przestrzeni wieków.

Na drugą część projektu składają się cztery wyjątkowe słuchowiska. Każde z nich to wzruszająca opowieść polskich „cichych Bohaterów”, żołnierzy AK, którzy za swoją niepodległościową i patriotyczną działalność trafili do sowieckich łagrów. Poprzez słuchowiska oddajemy im cześć i zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ich wspomnieniami przedstawionymi w niespotykanym dotąd formacie.

Historia Jednej Piosenki

„Historia Jednej Piosenki” to pięć muzycznych spotkań z historią, muzyką i zdolnymi artystami. Każde z nich poświęcone jest konkretnemu utworowi związanemu z tematyką wojskową i patriotyczną. Każdy odcinek składa się z opowieści przedstawiającej tło historyczne pieśni i dzieje ich twórców. Zapoznajemy się także z młodymi utalentowanymi artystami, wysłuchując przeprowadzonej z nimi rozmowy. Na koniec usłyszymy utwory w ich wykonaniu.

ODCINEK I – „PIEŚŃ KONFEDERATÓW”

ODC. 2 „WOJENKO, WOJENKO”

ODC. 3 „DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ” (KOŁYSANKA LEŚNA)

ODC. 4 „HEJ CHŁOPCY BAGNET NA BROŃ”

ODC. 5 „MIEJCIE NADZIEJĘ”

Historia Wspomnień Bohatera

Drugą część projektu stanowi cykl czterech słuchowisk poświęconych polskim „cichym Bohaterom”. Słuchowiska powstały na podstawie autentycznych wspomnień żołnierzy AK, którzy pochodzą z Kresów Wschodnich II RP i walczyli o niepodległość Polski w czasie i tuż po II wojnie światowej. Są to opowieści pełne patriotyzmu, bólu i niesprawiedliwości, jakiej doznali prześladowani przez sowiecki reżim Polacy w latach 1944-1958. Cztery słuchowiska i cztery Bohaterki, które opowiadają o swoich trudnych przeżyciach. „Historia Wspomnień Bohatera” to szansa, by poznać bliżej ich losy, wsłuchując się w opowieści przedstawione w wyjątkowy sposób.

STEFANIA SZANTYR-POWOLNA

 • Nazwisko: Stefania Szantyr-Powolna
 • Pseudonim: „Hanka”
 • Funkcja: Łączniczka, sanitariuszka
 • Urodzona: 30.07.1924 r. w Wilnie
 • Działalność konspiracyjna: Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Okręg Wileński AK
 • Aresztowana: 06.12.1944 r. przez NKWD w gmachu Dyrekcji Kolejowej w Wilnie
 • Skazana za: Przynależność do AK
 • Wyrok: 10 lat katorgi, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia. Wydany przez Wojenny Trybunał Wojsk NKGB Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 27.03.1945 r
 • Miejsce odbycia kary: Sowchoz Sedju, obóz Wetłosian, obóz Workuta
 • Koniec wyroku: 17.08.1954 r.
 • Obecne miejsce zamieszkania: Warszawa

Słuchowisko - płk STEFANIA SZANTYR-POWOLNA

WERONIKA SEBASTIANOWICZ

 • Nazwisko: Weronika Sebastianowicz z domu Oleszkiewicz
 • Pseudonim: „Różyczka”
 • Funkcja: Łączniczka
 • Urodzona: 15.11.1931 roku we wsi Pacewicze, powiat Wołkowysk, województwo białostockie
 • Działalność konspiracyjna: Okręg Białostocki Armii Krajowej, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk, po wojnie – członek Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” na dawnym terenie Obwodu Wołkowysk AK
 • Aresztowana 07.04.1951 r. przez NKWD w Skidlu koło Grodna, w domu siostry
 • Skazana za: Przynależność do Armii Krajowej
 • Wyrok: 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia. Wyrok wydany przez sowiecki Trybunał Wojenny obwodu grodzieńskiego 22.08.1951 r.
 • Miejsce odbycia kary: Workuta
 • Koniec wyroku: Listopad 1955 r.
 • Obecne miejsce zamieszkania: Skidel – Białoruś

Słuchowisko - płk WERONIKA SEBASTIANOWICZ

STANISŁAWA KOCIEŁOWICZ

 • Nazwisko: Stanisława Kociełowicz z domu Kowalewska
 • Pseudonim: „Iskierka”, „Żuczek”
 • Funkcja: druhna Drużyny im. Szymona Konarskiego Szarych Szeregów
 • Urodzona: 17.03.1930 r. w Wilnie
 • Działalność konspiracyjna: Szare Szeregi Okręgu Wileńskiego AK, członek Związku Harcerstwa Polskiego
 • Aresztowana: 12.04.1951 r. w Moskwie
 • Skazana za: Przynależność do ZHP
 • Wyrok: 8 lat pozbawienia wolności, wydany przez Naradę Specjalną przy KGB 11.08.1951 r.
 • Miejsce odbycia kary: Obóz „Irkuck” w Tajszecie; Poćma – Dubrawłag w Mordowskiej ASRR
 • Koniec wyroku: 28.10.1954 r.
 • Obecne miejsce zamieszkania: Szczecin

Słuchowisko - ppłk STANISŁAWA KOCIEŁOWICZ

NATALIA ZARZYCKA

 • Nazwisko: Natalia Zarzycka z domu Odyńska
 • Pseudonim: „Jaskółka”, „Sfinks”
 • Funkcja: Strzelec, łączniczka, wywiadowca, sanitariuszka
 • Urodzona: 27.07.1927 r. we wsi Hola, powiat Wołkowysk, woj. białostockie
 • Działalność konspiracyjna: Okręg Polesie Armii Krajowej – Szare Szeregi Chorągiew Poleska; Białostocka AK obwód “Barbara” Wołkowysk, rejon Brześć; po wojnie – Związek Obrońców Wolności – Brześć, III Rejon, Obwód Wołkowysk
 • Aresztowana: 28.07.1948 r. przez NKWD w Brześciu
 • Skazana za: Przynależność do Armii Krajowej
 • Wyrok: 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich wydany przez sowiecki Trybunał Wojenny w grudniu 1948 r.
 • Miejsce odbycia kary: Workuta
 • Koniec wyroku: Grudzień 1955 r.
 • Obecne miejsce zamieszkania: Warszawa